L'hora en català
Hi ha moltes maneres d'indicar l'hora en català. Aquí es presenta un codi fet amb Processing que permet representar-ne algunes de típiques, i una breu anàlisi de cadascuna. Tot el que es mostra aquí és lliure d'ús.

Codi


rellotge.pde :


El codi utilitza un arxiu JSON (llegit de la mateixa carpeta) per saber com llegir cada minut segons cadascun dels formats disponibles, i per tant es pot ampliar per fer variacions.

dateFormat.json :
Re: L'hora en català

Anàlisi

Sistema digital

L'hora en català Digita10

El sistema digital correspon a llegir l'hora i els minuts directament, tal com es faria de manera natural en un rellotge digital. Per exemple "Les sis i quaranta-dos minuts".

És precís, intuïtiu i internacional, però això el fa poc "català", poc tradicional. Generalment s'ignoren els quarts, excepte en el cas dels quarts en punt, on es pot intercanviar:

Les sis i quinze / Les sis i quart
Les sis i trenta / Les sis i mitja / Les sis i dos quarts
Les sis i quaranta-cinc / Les sis i tres quarts


Sempre es referencia l'hora anterior, cosa que el fa més proper a la versió castellana. Això implica una distància llarga entre l'hora indicada sense els minuts i la real, en el cas màxim on se segueix fent referència a l'hora anterior quan només falta un minut per la següent.

Sistema de rellotge

L'hora en català Rellot10

El sistema de rellotge és una variant del sistema digital, on a partir de dos quarts els minuts s'indiquen al revés.
És una de les opcions disponibles al rellotge de Softcatalà.

Segueix sent molt senzill i té l'avantatge de ser simètric i escurçar la distància màxima entre hora referenciada i hora real, però això el fa menys intuïtiu a la part dels negatius: per dir les 12:38 és molt més directe dir "i trenta-vuit" que "menys vint-i-dos". També s'utilitza "i quart" i "menys quart" com en la versió anglesa, en lloc dels més nostrats "un quart de" i "tres quarts de".

Sistema de campanar

L'hora en català Campan10

El sistema de campanar és un sistema més tradicional de llegir l'hora en català.
És una de les opcions disponibles al rellotge de Softcatalà.

El sistema està basat en els rellotges de Sol, i fa servir mitjos quarts. Igual que aquest tipus de rellotges, aquesta propietat està cada cop més en desús, perquè suposa una pèrdua de precisió: Com que els quinze minuts corresponents a un quart no són divisibles entre dos, "mig quart" fa referència a "i set" i a "i vuit" a la vegada.

El sistema sempre suma els minuts a partir del punt referenciat anterior, mentre que sempre indica els quarts respecte a l'hora següent. Això fa que la distància entre l'hora real i els "punts" referenciats quan s'anomena sigui més alta, i provoca casos poc intuïtius, com ara "un quart i tretze minuts d'una".

Sistema de campanar tradicional

L'hora en català Tradic10

El sistema de campanar tradicional (o simplement sistema tradicional) s'empra per indicar l'hora d'una manera molt menys precisa, fent servir "en punt", "tocades", o "ben tocades".
És una de les opcions disponibles al rellotge de Softcatalà.

Segueix una pauta contínua al llarg de tota la roda del rellotge, però es fa difícil d'indicar amb els rellotges actuals, ja que divideix un cop més els quarts per la meitat, i cadascun d'aquests mitjos quarts en tres parts.

Sistema dels mínims

L'hora en català Minims10

El sistema dels mínims (pot rebre altres noms, com sistema tècnic o sistema dels quarts) procura referenciar sempre punts propers a l'hora actual, traçant la distància mínima possible entre l'hora referenciada i la real, i conservant tota la precisió. Concretament, es mira sempre la distància al quart més proper, indicant els minuts que en sobren o en resten, amb un màxim de 7.

És precís, eficaç i simètric; tanmateix, aquesta simetria afegeix una petita discordança d'estil, entre "la una i quart" i "tres quarts de dues". Això es pot evitar amb una variant més catalana que trenca la simetria i distància mínima, amb "un quart de dues", o bé amb una versió menys catalana i més semblant a l'anglesa, fent servir "les dues menys quart".

Per tal d'evitar juxtaposicions del tipus "Les dotze i quart i dos (minuts)", aquest format descriu els minuts al principi: "Passen dos minuts de les dotze i quart". Això fa que, irònicament, tot i ser la distància mínima, sovint és la manera més llarga de dir l'hora.

Sistema dels cincs

L'hora en català Cincs10

El sistema dels cincs és una variant del sistema dels mínims que fa servir les marques del rellotge analògic en lloc dels quarts; sempre es diuen els minuts respecte a la marca més propera, per exemple "Falten dos minuts per les tres i deu". Els quarts es poden referir com sempre o bé en la versió numèrica "i quinze". La precisió afegida amb els minuts té un màxim de només 2.

És intuïtiu, fàcil de calcular i d'entendre i simètric, tot i que es pot renunciar a aquesta simetria en el cas concret de "i trenta-cinc" en comptes de "menys vint-i-cinc", per tal de simplificar-ho una mica (és més habitual referir-se a les 12:40 com "la una menys vint" que referir-se a les 12:35 com "la una menys vint-i-cinc", tot i que també és perfectament vàlid).

El problema de discordança pel que fa als quarts segueix sent igual que en el sistema dels mínims, amb les mateixes possibles variants per resoldre-ho.

Referències i enllaços externs

- Sistema horari català (Viquipèdia)
- Hora en català a Softcatalà.
- Rellotge virtual de HoraCatalana.cat
- Parla catalana - L'hora en català