TSV 2 Viqui
  • more_horiz
Aquesta secció informarà de les novetats de l'aplicació TSV 2 Viqui. Si teniu propostes per l'aplicació, poseu-les aquí.

Codi

S'inclou el codi utilitzat en la versió v1.0.

HTML

Codi:

<input type="hidden" class="app-identifier" value="TSV_2_Viqui"/>
<h2>TSV 2 Viqui</h2><br/>
<p>L'aplicació <b>TSV 2 Viqui</b> permet importar taules TSV (com les de l'Excel) i passar-les al format de taula de la Viquipèdia, per inserir-la a l'<b>editor de codi</b>.<br/><br/>
Aquest procés es pot fer directament a l'<b>editor visual</b> de la Viquipèdia, però només amb taules de mida reduïda i sense cap opció addicional. Aquesta aplicació evita aquestes restriccions.</p>
<h3>Primer pas: Copiar taula</h3>
<p>Crea una taula TSV i copia-la al porta-retalls. Si ho estàs fent des de l'Excel, simplement selecciona les cel·les corresponents i copia-les al porta-retalls. </p>
<p>Enganxa el contingut aquí:</p>
<textarea id="table_input"></textarea>
<a onclick="document.querySelector('#table_input').select()" style="cursor:pointer;"><i class="ion-clipboard" data-tooltip="Seleccionar" style="font-size: 24px;"></i></a><br/><br/>
<h3>Segon pas: Transformar format de text</h3>
<p>Defineix els següents paràmetres i després clica a "Transformar".</p>
<label><input name="tsv_titles" type="checkbox" checked="checked" /> Amb una fila d'encapçalament</label>
<label><input name="tsv_margin" type="checkbox" checked="checked" /> Estil amb vores</label>
<label><input name="tsv_sortable" type="checkbox" /> Taula ordenable</label>
<label><input name="tsv_width" type="checkbox" />&nbsp;Amplada màxima</label>
<br/><br/>
<input class="button2" type="submit" name="tsv_transform" value="Transformar" tabindex="5" onclick="transform_tsv_to_viqui()"/><br/><br/>
<textarea id="table_output"></textarea>
<a onclick="document.querySelector('#table_output').select()" style="cursor:pointer;"><i class="ion-clipboard" data-tooltip="Seleccionar" style="font-size: 24px;"></i></a><br/><br/>
<h4>Exemples</h4>
<p>Algunes taules importades mitjançant aquesta aplicació:</p>
<ul class="bullet">
  <li><a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_dones_de_la_Female_Biography">Llista de dones de la <i>Female Biography</i></a></li>
  <li><a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Diccionari_Biogr%C3%A0fic_de_Dones">Diccionari Biogràfic de Dones</a></li>
</ul><br/>
<h4>Registre de canvis</h4>
<p>05-02-2021 - v1.0 - Plataforma bàsica per importar taules TSV a Viquipèdia</p>
<h4>Enllaços relacionats</h4>
<p>
  Viquipèdia - <a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Taula">Ajuda: Taula</a>
</p>
<p>Aquesta aplicació ha estat creada per l'usuari <b><a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuari:Wecoc">Wecoc</a></b> mitjançant la plataforma <i>Forumotion</i>.</p><br/>


Javascript (amb jQuery)

Codi:

function transform_tsv_to_viqui() {
  // Get input parameters
  var table_input  = $('#table_input')[0].value,
      tsv_titles   = $('input[name=tsv_titles]')[0].checked,
      tsv_margin   = $('input[name=tsv_margin]')[0].checked,
      tsv_sortable = $('input[name=tsv_sortable]')[0].checked,
      tsv_width    = $('input[name=tsv_width]')[0].checked;
  var table_output_handler = $('#table_output')[0];
  
  // Get input text data
  if (table_input.length == 0) { return; }
  var ary = table_input.split("\n");
  ary = ary.map(function(e) { return e.split("\t") });
  var col_size = ary[0].length;
  if (col_size == 0) { return; }
  ary = ary.filter(function(e){ return e.length == col_size; });
  
  // Define string (transformation)
  var class_text = (tsv_margin ? "wikitable " : "") + (tsv_sortable ? "sortable " : "");
  var style_text = (tsv_width ? "width: 100%;" : "");
  if (class_text.length > 0) { class_text = "class=\"" + class_text.trim() + "\""; }
  if (style_text.length > 0) { style_text = "style=\"" + style_text.trim() + "\""; }
  var str = "{|" + class_text + " " + style_text + "\r\n";
  if (tsv_titles) {
    str = str.concat("|-\r\n");
    str = str.concat("! " + ary.shift().join(" !! ") + "\r\n");
  }
  for(var row in ary){
    str = str.concat("|-\r\n");
    str = str.concat("| " + ary[row].join(" || ") + "\r\n");
  }
  str = str.concat("|}");
  
  // Set output text data
  table_output_handler.value = str;
}