ViquiArchive
Aquesta secció informarà de les novetats de l'aplicació ViquiArchive. Si teniu propostes per l'aplicació, poseu-les aquí.

Codi

S'inclou el codi utilitzat en la versió v1.0.

HTML

Codi:

<input type="hidden" class="app-identifier" value="ViquiArchive"/>
<h2>ViquiArchive</h2><br/>
Aquesta pàgina permet obtenir automàticament l'enllaç vàlid a <a class="external_link" href="https://web.archive.org/">Wayback Machine</a> més recent a partir de qualsevol enllaç trencat.
<br/>
<label>Enllaç</label>
<input class="input_archive_url"></input>
<input class="button2" type="submit" name="input_archive_apply" value="Aplicar" tabindex="5"/>
<input class="button2" type="submit" name="input_archive_clear" value="Netejar" tabindex="5"/><div class="output_archive_content"></div>
<br/>
<h4>Registre de canvis</h4>
<p>
  14-01-2023 - v1.0 - Opció d'obtenir l'enllaç vàlid més recent a partir d'un de trencat<br/>
</p>
<h4>Enllaços relacionats</h4>
<p>
  <a class="external_link" href="https://archive.org/help/wayback_api.php">Wayback Availability JSON API</a><br/>
</p>
<p>Aquesta aplicació ha estat creada per l'usuari <b><a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuari:Wecoc">Wecoc</a></b> mitjançant la plataforma <i>Forumotion</i>.</p><br/>


Javascript (amb jQuery)

Codi:

$(document).ready(function(){
  var app = document.querySelector('.app-identifier');
  if (app == null) { return; }
  if (app.value !== "ViquiArchive") { return; }
  
  var input_button = document.querySelector('input[name="input_archive_apply"]');
  var clear_button = document.querySelector('input[name="input_archive_clear"]');
  var input_url_handler = document.querySelector(".input_archive_url");
  var date = new Date();
  
  /* Funció per convertir un enllaç pla a un element clicable de tipus "wiki" */
  function urlToWikiLink(str) { return "<a class='wiki' href='" + str + "'>" + str + "</a>"; }
  
  /* Funció per convertir una array [yyyy, mm, dd] a un format de data en català */
  function aryToFullDate(ary) {
    var d = parseInt(ary[2]), m = parseInt(ary[1]), y = parseInt(ary[0]);
    var result = d + " ";
    switch (m) {
      case 1: result += "de gener"; break;
      case 2: result += "de febrer"; break;
      case 3: result += "de març"; break;
      case 4: result += "d'abril"; break;
      case 5: result += "de maig"; break;
      case 6: result += "de juny"; break;
      case 7: result += "de juliol"; break;
      case 8: result += "d'agost"; break;
      case 9: result += "de setembre"; break;
      case 10: result += "d'octubre"; break;
      case 11: result += "de novembre"; break;
      case 12: result += "de desembre"; break;
      default: break;
    }
    result += " " + y;
    return result;
  }
  
  /* Enllaç - Botó "Aplicar" */
  input_button.onclick = function(){
    /* Obté l'enllaç actual */
    var url = input_url_handler.value, api;
    // api = "https://web.archive.org/cdx/search/cdx?url=" + url + "&output=json"; // Versió CDX
    api = "https://archive.org/wayback/available?url=" + url; // Versió Availability
    if (url == "") return;
    /* Carrega l'API i incrusta el resultat */
    $.ajax({
      crossOrigin: true,
      dataType: 'jsonp',
      url: api,
      success: function(data) {
        var output_content = document.querySelector('.output_archive_content');
        var child = document.createElement("table");
        var closest = data.archived_snapshots.closest, validLink;
        /* Comprova si s'ha obtingut un enllaç emmagatzemat vàlid */
        if (closest !== undefined) {
          if ((closest.status == 200) & (closest.available)) {
            validLink = true;
          }
        }
        /* Omple el contingut amb les dades obtingudes */
        if (validLink) {
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Enllaç</b></td><td>" + urlToWikiLink(data.url) + "</td></tr>";
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Arxiu</b></td><td>" + urlToWikiLink(closest.url) + "</td></tr>";
          var t = closest.timestamp;
          var archiveDate = [t.substring(0, 4), t.substring(4, 6), t.substring(6, 8)];
          var currentDate = [date.getFullYear(), date.getMonth() + 1, date.getDate()];
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Data d'arxiu</b></td><td>" + aryToFullDate(archiveDate) + "</td></tr>";
          // child.innerHTML += "<tr><td><b>Data de consulta</b></td><td>" + aryToFullDate(currentDate) + "</td></tr>";
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Codi per editors</b></td><td><code>|consulta=" + aryToFullDate(currentDate) +
            " |arxiuurl=" + closest.url + " |arxiudata=" + aryToFullDate(archiveDate) + "</code></td></tr>";
        } else {
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Enllaç</b></td><td>" + urlToWikiLink(data.url) + "</td></tr>";
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Arxiu</b></td><td>No s'han trobat resultats</td></tr>";
        }
        output_content.appendChild(child);
      }
    });
  };
  
  /* Enllaç - Botó "Netejar" */
  clear_button.onclick = function(){
    var output_content = document.querySelector('.output_archive_content');
    output_content.innerHTML = "";
  };
});
Re: ViquiArchive
La nova versió 1.1 permet buscar dins de la Viquipèdia en català aquells articles on es fa servir una font que ja no està disponible.

Codi

S'inclou el codi utilitzat en la versió v1.1.

HTML

Codi:

<input type="hidden" class="app-identifier" value="ViquiArchive"/>
<h2>ViquiArchive</h2><br/>
Aquesta pàgina permet obtenir automàticament l'enllaç vàlid a <a class="external_link" href="https://web.archive.org/">Wayback Machine</a> més recent a partir de qualsevol enllaç trencat.
<br/>
<label>Enllaç</label>
<input class="input_archive_url"/>
<input class="button2" type="submit" name="input_archive_apply" value="Aplicar" tabindex="5"/>
<input class="button2" type="submit" name="input_archive_clear" value="Netejar" tabindex="5"/><div class="output_archive_content"></div>
<br/>
Alternativament, aquí es pot obtenir una llista d'articles de la Viquipèdia en català que empraven una font que ja no està disponible.
<br/>
<label>Enllaç</label>
<input class="query_archive_url"/>
<input type="number" name="query_number" min="1" max="500" value="10"/>
<input class="button2" type="submit" name="query_archive_apply" value="Aplicar" tabindex="5"/>
<input class="button2" type="submit" name="query_archive_clear" value="Netejar" tabindex="5"/><div class="query_archive_content"></div>
<br/>
<h4>Registre de canvis</h4>
<p>
  14-01-2023 - v1.0 - Opció d'obtenir l'enllaç vàlid més recent a partir d'un de trencat<br/>
  15-01-2023 - v1.1 - Opció d'obtenir els articles que contenen una determinada font ja no disponible<br/>
</p>
<h4>Enllaços relacionats</h4>
<p>
  <a class="external_link" href="https://archive.org/help/wayback_api.php">Wayback Availability JSON API</a><br/>
</p>
<p>Aquesta aplicació ha estat creada per l'usuari <b><a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuari:Wecoc">Wecoc</a></b> mitjançant la plataforma <i>Forumotion</i>.</p><br/>


Javascript (amb jQuery)

Codi:

$(document).ready(function(){
  var app = document.querySelector('.app-identifier');
  if (app == null) { return; }
  if (app.value !== "ViquiArchive") { return; }
  var date = new Date();
 
  /* Funció per convertir un enllaç pla a un element clicable de tipus "wiki" */
  function urlToWikiLink(str) { return "<a class='wiki' href='" + str + "'>" + str + "</a>"; }
 
  /* Funció per convertir una array [yyyy, mm, dd] a un format de data en català */
  function aryToFullDate(ary) {
    var d = parseInt(ary[2]), m = parseInt(ary[1]), y = parseInt(ary[0]);
    var result = d + " ";
    switch (m) {
      case 1: result += "de gener";    break;
      case 2: result += "de febrer";    break;
      case 3: result += "de març";    break;
      case 4: result += "d'abril";    break;
      case 5: result += "de maig";    break;
      case 6: result += "de juny";    break;
      case 7: result += "de juliol";    break;
      case 8: result += "d'agost";    break;
      case 9: result += "de setembre";    break;
      case 10: result += "d'octubre";    break;
      case 11: result += "de novembre"; break;
      case 12: result += "de desembre";   break;
      default: break;
    }
    result += " " + y;
    return result;
  }
 
  var input_button = document.querySelector('input[name="input_archive_apply"]');
  var clear_button = document.querySelector('input[name="input_archive_clear"]');
  var input_url_handler = document.querySelector(".input_archive_url");
 
  /* Enllaç - Botó "Aplicar" */
  input_button.onclick = function(){
    /* Obté l'enllaç actual */
    var url = input_url_handler.value, api;
    // api = "https://web.archive.org/cdx/search/cdx?url=" + url + "&output=json";    // Versió CDX
    api = "https://archive.org/wayback/available?url=" + url;             // Versió Availability
    if (url == "") return;
    /* Carrega l'API i incrusta el resultat */
    $.ajax({
      crossOrigin: true,
      dataType: 'jsonp',
      url: api,
      success: function(data) {
        var output_content = document.querySelector('.output_archive_content');
        var child = document.createElement("table");
        var closest = data.archived_snapshots.closest, validLink;
        /* Comprova si s'ha obtingut un enllaç emmagatzemat vàlid */
        if (closest !== undefined) {
          if ((closest.status == 200) & (closest.available)) {
            validLink = true;
          }
        }
        /* Omple el contingut amb les dades obtingudes */
        if (validLink) {
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Enllaç</b></td><td>" + urlToWikiLink(data.url) + "</td></tr>";
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Arxiu</b></td><td>" + urlToWikiLink(closest.url) + "</td></tr>";
          var t = closest.timestamp;
          var archiveDate = [t.substring(0, 4), t.substring(4, 6), t.substring(6, 8)];
          var currentDate = [date.getFullYear(), date.getMonth() + 1, date.getDate()];
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Data d'arxiu</b></td><td>" + aryToFullDate(archiveDate) + "</td></tr>";
          // child.innerHTML += "<tr><td><b>Data de consulta</b></td><td>" + aryToFullDate(currentDate) + "</td></tr>";
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Codi per editors</b></td><td><code>|consulta=" + aryToFullDate(currentDate) +
            " |arxiuurl=" + closest.url + " |arxiudata=" + aryToFullDate(archiveDate) + "</code></td></tr>";
        } else {
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Enllaç</b></td><td>" + urlToWikiLink(data.url) + "</td></tr>";
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Arxiu</b></td><td>No s'han trobat resultats</td></tr>";
        }
        output_content.appendChild(child);
      }
    });
  };
 
  /* Enllaç - Botó "Netejar" */
  clear_button.onclick = function(){
    var output_content = document.querySelector('.output_archive_content');
    output_content.innerHTML = "";
  };
 
  var query_button = document.querySelector('input[name="query_archive_apply"]');
  var query_clear_button = document.querySelector('input[name="query_archive_clear"]');
  var query_url_handler = document.querySelector(".query_archive_url");

  /* Query - Botó "Aplicar" */
  query_button.onclick = function(){
    /* Obté l'enllaç actual */
    var url = query_url_handler.value, query_api;
    var limit = document.querySelector('input[name="query_number"]').value;
    query_api = "https://ca.wikipedia.org/w/api.php?action=query&format=json&srlimit=" +
      limit + "&list=search&srsearch=" + url;
    if (url == "") return;
    /* Obté la llista d'articles */
    $.ajax({
      crossOrigin: true,
      dataType: 'jsonp',
      url: query_api,
      success: function(data) {
        var query_content = document.querySelector('.query_archive_content');
        var totalhits = data.query.searchinfo.totalhits;
        query_content.innerHTML += "<p>Es mostren els primers <b>" + limit +
          "</b> resultats de <b>" + totalhits + "</b></p>";
        data.query.search.forEach(function(article) {
          var article_title = article.title.replaceAll(" ", "_");
          var article_url = "https://ca.wikipedia.org/wiki/" + article_title;
          query_content.innerHTML += "<div id=" + article.pageid + "><a class='wiki query_title' href=" +
            article_url + ">" + article.title + "</a></div>";
          search_article_matches(article_title, url, article.pageid);
        });
      }
    });
  };
 
  /* Obté la llista d'enllaços en cada article */
  function search_article_matches(title, match_url, pageid) {
    var api = 'https://ca.wikipedia.org/w/api.php?action=query&format=json&prop=extlinks&titles=' + title;
    $.ajax({
      crossOrigin: true,
      dataType: 'jsonp',
      url: api,
      pageid: pageid,
      success: function(data) {
        var links = data.query.pages[pageid].extlinks; if (links == null) return;
        for (var i = 0; i < links.length; i++) {
          var link = links[i]["*"];
          if (link.includes(match_url)) {
            /* Per cada enllaç, comprova si encara no té versió arxivada disponible */
            if (link.includes("archive.org")) { continue; }
            if (links.some(function(c) {(c["*"].includes(link)) & (c["*"].includes("archive.org"))})) { continue; }
            /* Per cada enllaç trobat, incrusta les dades */
            search_url_archive(link, pageid);
          }
        }
      }
    });
  }
 
  /* Obté l'enllaç arxivat i l'incrusta en la pàgina correcta */
  function search_url_archive(url, pageid) {
    /* Obté l'enllaç actual */
    var api = "https://archive.org/wayback/available?url=" + url;
    /* Carrega l'API i incrusta el resultat */
    $.ajax({
      crossOrigin: true,
      dataType: 'jsonp',
      url: api,
      pageid: pageid,
      success: function(data) {
        var output_content = document.getElementById(pageid);
        var child = document.createElement("table");
        var closest = data.archived_snapshots.closest, validLink;
        /* Comprova si s'ha obtingut un enllaç emmagatzemat vàlid */
        if (closest !== undefined) {
          if ((closest.status == 200) & (closest.available)) {
            validLink = true;
          }
        }
        /* Omple el contingut amb les dades obtingudes */
        if (validLink) {
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Enllaç</b></td><td>" + urlToWikiLink(data.url) + "</td></tr>";
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Arxiu</b></td><td>" + urlToWikiLink(closest.url) + "</td></tr>";
          var t = closest.timestamp;
          var archiveDate = [t.substring(0, 4), t.substring(4, 6), t.substring(6, 8)];
          var currentDate = [date.getFullYear(), date.getMonth() + 1, date.getDate()];
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Data d'arxiu</b></td><td>" + aryToFullDate(archiveDate) + "</td></tr>";
          // child.innerHTML += "<tr><td><b>Data de consulta</b></td><td>" + aryToFullDate(currentDate) + "</td></tr>";
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Codi per editors</b></td><td><code>|consulta=" + aryToFullDate(currentDate) +
            " |arxiuurl=" + closest.url + " |arxiudata=" + aryToFullDate(archiveDate) + "</code></td></tr>";
        } else {
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Enllaç</b></td><td>" + urlToWikiLink(data.url) + "</td></tr>";
          child.innerHTML += "<tr><td><b>Arxiu</b></td><td>No s'han trobat resultats</td></tr>";
        }
        output_content.appendChild(child);
      }
    });
  }
 
  /* Query - Botó "Netejar" */
  query_clear_button.onclick = function(){
    var query_content = document.querySelector('.query_archive_content');
    query_content.innerHTML = "";
  };
});