Interwiki Bars
Aquesta secció informarà de les novetats de l'aplicació Interwiki Bars. Si teniu propostes per l'aplicació, poseu-les aquí.

Codi

S'inclou el codi utilitzat en la versió v1.1.

HTML

Codi:

<input type="hidden" class="app-identifier" value="Interwiki_Bars"/>
<h2>Interwiki Bars</h2><br/>
<p>L'aplicació <b>Interwiki Bars</b> busca els articles més propers a un determinat article i els ordena per rellevància segons el nombre de vegades en què apareixen.
  Per fer-ho utilitza l'API de <a class="external_link" href="https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki"><b>Mediawiki</b></a>.</p>
<p>Article: <input class="bars_article" type="text"/>
  <select name="selected_id" id="filter_lang_a">
    <option value="de">Alemany</option>
    <option value="en">Anglès</option>
    <option value="ar">Àrab</option>
    <option value="arz">Àrab egipci</option>
    <option value="ca" selected="selected">Català</option>
    <option value="ceb">Cebuà</option>
    <option value="es">Espanyol</option>
    <option value="fr">Francès</option>
    <option value="it">Italià</option>
    <option value="jp">Japonès</option>
    <option value="nl">Neerlandès</option>
    <option value="fa">Persa</option>
    <option value="pl">Polonès</option>
    <option value="pt">Portuguès</option>
    <option value="ru">Rus</option>
    <option value="sv">Suec</option>
    <option value="uk">Ucraïnès</option>
    <option value="vi">Vietnamita</option>
    <option value="war">Waray-waray</option>
    <option value="zh">Xinès</option>
  </select>
  <input class="button2" type="submit" name="bars_search" value="Buscar" tabindex="5"/><input class="button2" type="submit" name="bars_clear" value="Netejar" tabindex="5"/>
</p>
<h4>Registre de canvis</h4>
<p>
  07-02-2021 - v1.0 - Plataforma bàsica per obtenir enllaços rellevants<br/>
  08-02-2021 - v1.1 - Ampliació del llistat d'idiomes: <a class="external_link" href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#Detailed_list">20 amb més articles</a>
</p>
<h4>Enllaços relacionats</h4>
<p>
 Viquipèdia - <a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_iniciar_una_p%C3%A0gina">Iniciar un article</a><br/>
 Viquipèdia - <a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Articles_demanats">Articles demanats</a><br/>
 Twitter - Hashtag <a class="external_link" href="https://twitter.com/hashtag/ArticlesDemanats?src=hashtag_click"><i>#ArticlesDemanats</i></a>
</p>
<p>Aquesta aplicació ha estat creada per l'usuari <b><a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuari:Wecoc">Wecoc</a></b> mitjançant la plataforma <i>Forumotion</i>.</p><br/>
<p class="filter_state"> </p><br/>
<div class="bars_table"></div>


Javascript (amb jQuery)

Codi:

$(document).ready(function(){
  var app = document.querySelector('.app-identifier');
  if (app == null) { return; }
  if (app.value !== "Interwiki_Bars") { return; }
  
  // Set button functions
  var search_button = document.querySelector('.button2[name="bars_search"]');
  search_button.onclick = function(){ bars_search() };
  
  // Set storage array
  var articles_stored = [];
  var cleaning_mode = false;
  var global_search_counter = 0;
  
  // Set button functions
  var clear_button = document.querySelector('.button2[name=bars_clear]');
  clear_button.onclick = function(){ cleaning_mode = true; bars_clear_data(); };
  
  function bars_search(){
    // Clear current data
    bars_clear_data();
    cleaning_mode = false;
    var article = document.querySelector('.bars_article').value; if (article == "") return;
    var lang = document.querySelector('#filter_lang_a').value;
    var article_url = article.replace(/\s+/g, '_');
    var url = "https://" + lang + ".wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=backlinks&bltitle=" + article_url +
              "&bllimit=500&format=json";
    $.ajax({
      crossOrigin: true,
      dataType: 'jsonp',
      url: url,
      success: function(data) {
        // Return if cleaning
        if (cleaning_mode) { filter_clear_data(); return; }
        // Get backlinks
        var links = data.query.backlinks;
        if (links.length == 0) return;
        var articles = links.map(function(e){ return e.title.replace(/\s+/g, '_'); }), a;
        for(a in articles) { if(articles[a].includes(":")){ delete articles[a]; } }
        articles = Object.values(articles);
        if (articles.length == 0) return;
        var i = 0;
        global_search_counter = 0;
        bars_search_data(i, articles, lang);
      }
    });
  }
  
  function bars_clear_data(){
    // Clear storage
    articles_stored = [];
    // Clear table
    var table = document.querySelector('.bars_table');
    table.innerHTML = "";
    // Set state to null
    var filter_state = document.querySelector('.filter_state');
    filter_state.setAttribute("value", "null");
    filter_state.innerText = "";
  }
  
  function bars_search_data(i, ary, lang){
    var article_url = ary[i];
    var url = "https://" + lang + ".wikipedia.org/w/api.php?action=query&titles=" + article_url +
              "&prop=links&pllimit=max&format=json";
    $.ajax({
      crossOrigin: true,
      dataType: 'jsonp',
      url: url,
      success: function(data) {
        if (global_search_counter >= ary.length) {
          store_into_bars_table(lang);
          return;
        }
        global_search_counter += 1;
        // Return if cleaning
        if (cleaning_mode) { filter_clear_data(); return; }
        // Change state to Processing
        var filter_state = document.querySelector('.filter_state');
        filter_state.setAttribute("value", "processing");
        filter_state.innerText = "Buscant enllaços .... " + global_search_counter + " / " + ary.length;
        // Get articles
        var pageid = Object.keys(data.query.pages)[0];
        var links = data.query.pages[pageid].links;
        if (!links) { return; }
        var articles = links.map(function(e){ return e.title.replace(/\s+/g, '_'); }), a;
        for(a in articles) { if(articles[a].includes(":")){ delete articles[a]; } }
        articles_stored = articles_stored.concat(articles);
      }
    });
    if (i >= ary.length) return;
    bars_search_data(i + 1, ary, lang);
  }
  
  function store_into_bars_table(lang){
    var articles_hash = {};
    for (i = 0; i < articles_stored.length; i++) {
      if (articles_hash[articles_stored[i]]) {
        articles_hash[articles_stored[i]]++;
      } else {
        articles_hash[articles_stored[i]] = 1;
      }
    }
    var max_matches = Math.max.apply(null, Object.values(articles_hash));
    for (i = 0; i < articles_stored.length; i++) {
      var current = articles_stored[i];
      if (articles_hash[current] < (max_matches / 100) || articles_hash[current] == 1) {
        delete articles_hash[current];
      }
    }
    var sorted_keys = Object.keys(articles_hash);
    sorted_keys.sort(function(a, b) { return articles_hash[b] - articles_hash[a] });
    var key_iteration = 0;
    bars_check_link_status(key_iteration, articles_hash, sorted_keys, lang);
  }
  
  function bars_check_link_status(i, articles_hash, sorted_keys, lang) {
    if (i >= sorted_keys.length) {
      // Change state to Complete
      var filter_state = document.querySelector('.filter_state');
      filter_state.setAttribute("value", "complete");
      filter_state.innerText = "Procés completat!";
      return;
    }
    var article_url = sorted_keys[i];
    if (article_url == "undefined") {
      bars_check_link_status(i + 1, articles_hash, sorted_keys, lang);
      return;
    }
    var table = document.querySelector('.bars_table');
    var max_matches = articles_hash[sorted_keys[((sorted_keys[0] == "undefined") ? 1 : 0)]];
    var url = "https://" + lang + ".wikipedia.org/w/api.php?action=query&titles=" + article_url + "&format=json";
    $.ajax({
      crossOrigin: true,
      dataType: 'jsonp',
      url: url,
      success: function(data) {
        // Return if cleaning
        if (cleaning_mode) { filter_clear_data(); return; }
        // Change state to Processing
        var filter_state = document.querySelector('.filter_state');
        filter_state.setAttribute("value", "processing");
        filter_state.innerText = "Creant taula .... " + (i + 1) + " / " + sorted_keys.length;
        // Get percentage
        var perc = Math.round(articles_hash[article_url] * 100 / max_matches);
        // Check link type
        var pageid = Object.keys(data.query.pages)[0];
        var a_url = (data.query.normalized) ? data.query.normalized[0]["from"] : article_url;
        var a_title = (data.query.normalized) ? data.query.normalized[0]["to"] : article_url;
        if (pageid != -1) {
          // Blue link
          var href = "https://" + lang + ".wikipedia.org/wiki/" + a_url;
          var html = "<div class=\"found\"><div><a class=\"wiki\" href=\"" + href + "\">" + a_title + "</a></div>" +
              "<div class=\"bar_back\"><div class=\"bar\" style=\"width:" + perc + "%\"><div class=\"digit\">" +
              articles_hash[article_url] + "</div></div></div></div>";
          table.innerHTML = table.innerHTML + html;
        } else {
          // Red link
          var href = "https://" + lang + ".wikipedia.org/wiki/" + a_url;
          var html = "<div class=\"not_found\"><div><a class=\"wiki_red\" href=\"" + href + "\">" + a_title + "</a></div>" +
              "<div class=\"bar_back\"><div class=\"bar\" style=\"width:" + perc + "%\"><div class=\"digit\">" +
              articles_hash[article_url] + "</div></div></div></div>";
          table.innerHTML = table.innerHTML + html;
        }
        bars_check_link_status(i + 1, articles_hash, sorted_keys, lang);
      }
    });
  }
});