Filtres de Wikidata útils per la versió catalana de la Viquipèdia
El Query de Wikidata permet filtrar els elements de Wikidata per tal d'obtenir-ne informació rellevant.
Podeu veure un exemple aquí, on es filtren aquells articles de persones catalanoparlants que existeixen a la versió catalana i anglesa però amb nom diferent, per tal de detectar casos de castellanització del nom.

A continuació es mostren alguns filtres similars que poden ser útils.

Llista de catalanoparlants


Codi:

# Get a list with all Catalan speakers
SELECT ?item ?itemLabel ?itemDescription
WHERE {
  ?item wdt:P31 wd:Q5 .       # Humans
  ?item wdt:P1412 wd:Q7026 .  # Language Spoken: Catalan
  SERVICE wikibase:label
    {
      bd:serviceParam wikibase:language "ca" .
      ?item rdfs:label ?itemLabel .
      ?item schema:description ?itemDescription .
    }
}


Articles de catalanoparlants que tenen article a la versió anglesa però no a la versió catalana


Codi:

# Get articles about Catalan people which exist in the Catalan version but not in the English version of Wikipedia
SELECT ?item ?itemLabel ?itemDescription
WHERE {
  ?item wdt:P31 wd:Q5 .       # Humans
  ?item wdt:P27 wd:Q29 .      # Country of Citizenship: Spain
  ?item wdt:P1412 wd:Q7026 .  # Language Spoken: Catalan
  FILTER EXISTS {
    ?item ^schema:about ?enArticle . # Buscar versió anglesa
    ?enArticle schema:isPartOf <https://en.wikipedia.org/> .
  }
  FILTER NOT EXISTS {
    ?item ^schema:about ?caArticle . # Buscar versió catalana
    ?caArticle schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/> .
  }
  SERVICE wikibase:label
    {
      bd:serviceParam wikibase:language "ca" .
      ?item rdfs:label ?itemLabel .
      ?item schema:description ?itemDescription .
    }
}


Nota: Intercanviant les línies "FILTER EXISTS" i "FILTER NOT EXISTS" es pot obtenir el cas contrari, és a dir, aquells que tenen la versió catalana però no l'anglesa.

Llista de persones nascudes a Catalunya


Només s'obté una llista d'aquelles persones que són citades específicament com a "Lloc de naixement: Catalunya", no aquelles on se cita la ciutat, poble o regió concrets.
La categoria sempre descriu el lloc de naixement de la manera més precisa possible, per tant les persones llistades són aquelles que se sap que van néixer a Catalunya però no se sap exactament on.

Codi:

# Humans listed as "Born in Catalonia"
select distinct ?item ?itemLabel ?itemDescription ?sitelinks where {
  ?item wdt:P31 wd:Q5;  # Any instance of a human.
    wdt:P19 wd:Q5705;   # Who was born in Catalonia.
    wikibase:sitelinks ?sitelinks.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "ca" }
}
ORDER BY DESC(?sitelinks)


Llista de municipis i entitats territorials administratives de Catalunya


Codi:

# List of municipalities and administrative territorial entities of Catalonia
SELECT DISTINCT ?item ?place WHERE {
  hint:Query hint:optimizer "None".
  VALUES ?territory { wd:Q33146843 wd:Q11917457 }
  ?item wdt:P31* ?territory .
  ?article schema:about ?item ; schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/> ;  schema:name ?place .
}


En cas de voler una llista més completa de territoris de parla catalana, amb comarques i províncies, i incloent no només Catalunya sinó altres regions (País Valencià, Illes Balears...), s'inclou un codi ampliat a continuació.

Per la manera com funcionen les categories d'aquestes regions a WikiData, és probable que hi faltin noms de ciutats de les regions que no són Catalunya. Per aquest motiu, han estat desactivades del codi.

Codi:

# Llista de regions que inclouen el català com a llengua nativa
#  Nota: S'han inclòs manualment les categories de WikiData que fan referència a regions de parla catalana
#  Tot i això, és possible que hi falti algun territori.
# Autor: Wecoc
# Data: 13 de maig de 2022

SELECT DISTINCT ?item ?place WHERE {
  hint:Query hint:optimizer "None".
  # A continuació es descriu quins territoris afegir a la llista
  # Podeu desactivar aquells que no us interessin fent servir '#' Al principi de la línia
  VALUES ?territory {
    # Catalunya
    wd:Q5705        # Catalunya
      wd:Q7194      # Província de Girona
      wd:Q13904    # Província de Lleida
      wd:Q98392    # Província de Tarragona
      wd:Q81949    # Província de Barcelona
    wd:Q33146843    # Llista de municipis de Catalunya
    wd:Q11917457    # Llista de divisions territorials de Catalunya (barris de Barcelona, etc.)
    wd:Q937876      # Llista de comarques de Catalunya
   
    # País Valencià
#    wd:Q5720        # País Valencià
#      wd:Q54936    # Província d'Alacant
#      wd:Q54942    # Província de Castelló
#      wd:Q54939    # Província de València
#    wd:Q766277      # Llista de comarques del País Valencià
   
    # Andorra
#    wd:Q228        # Andorra
#    wd:Q24279      # Llista de parròquies d'Andorra
#    wd:Q41108733    # Llista de municipis d'Andorra
   
    # Pirineus orientals
#    wd:Q12709      # Pirineus orientals
#      wd:Q701082    # Districte de Ceret
#      wd:Q702066    # Districte de Perpinyà
#      wd:Q702122    # Districte de Prada
#      wd:Q15475    # Vallespir
#      wd:Q15479    # Cerdanya francesa
#      wd:Q15477    # Conflent
   
    # Altres territoris / categories
#    wd:Q166282      # L'Alguer
#    wd:Q107356467  # Illes balears
#      wd:Q107356469 # Província de les illes balears
#    wd:Q15579      # La Franja
#    wd:Q1765102    # El Carxe
  }
  ?item wdt:P31* ?territory .
  ?article schema:about ?item ; schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/> ;  schema:name ?place .
}